ورود
سبد خرید
logo
صفحه اصلی مقایسه

سبد سیب زمینی پیاز 3 طبقه کد 100055

مشخصات فنی
ابعاد
سبد سیب زمینی پیاز 3 طبقه کد 100055
-
وزن
سبد سیب زمینی پیاز 3 طبقه کد 100055
-
جنس
سبد سیب زمینی پیاز 3 طبقه کد 100055
فلز